Досуг и отдых

Ср3 Моруга 

Семінарське заняття 3.

Виконала:

Студентка 6 курсу

Групи ПСм1-15-2.0д

Моруга Марія

Аналіз групової програми профілактики синдрому професійного вигорання
Організаційна форма групової програми: семінар – практикум з елементами тренінгу «Розвиток стресостійкості, як профілактика емоційного вигорання педагогів»


Вирішення проблем:

Навчити педагогів практичним навичкам боротьби з «синдромом емоційного вигорання».

Надання інформації про сучасні техніки стабілізації емоційного фону педагогів.

Ознайомлення з поняттям «синдром емоційного вигорання», причинами, симптомами.

Підвищення самооцінки, впевненості у педагогів

Створення сприятливої психологічної атмосфери в групі.
Ресурсне забезпечення:

Спеціально обладнане приміщення

Зручні меблі

Канцелярське приладдя

Комп’ютери

Смарт-дошка та інша організаційна техніка


Навички, що опрацьовуються:

практичні навички боротьби з «синдромом емоційного вигорання»

навичка сзбереження емоційного здоровя (відкритість, дружелюбність і довіра один до одного)

навички удосконалення комунікативних здібностей, рефлексії, здатності до емпатії

виключення емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи.

навички економії енергетичних ресурсів

навички побудови життєвих цілей

навичка адекватного емоційного реагування
Ознаки ефективності групової програми:

Згуртування групи

Сприятлива психологічна атмосфера група

Покращення комунікації

Збільшення соціальних зв’язків

Сприяння особистісного зростання, самовдосконалення, досягненню успіху

Зниження внутрішньої напруги

Відсутність емоційного і фізичного виснаження

Відчуття впевненості у своїх силах, знаннях

Активність і комфортний стан

Позитивний емоційний стан

Позитивні настанови на життєві професійні цілі

Стан потоку (отримання задоволення від діяльності)

Ефективне виконання роботи, розставлення пріоритетів у справах

Адекватний розподіл дня, виділений достатній час на відпочинок, роботу і сон, графік роботи

Адекватна реакція на професійні ситуації

Адекватне емоційне реагування

Контроль фізіології

Групова програма профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях.
Організаційна форма тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях».
Мінімальний обсяг тренінгу складає 24 години (по 4 години кожна із 6 тем тренінгу). При цьому тренінг може проводитися у вигляді таких організаційних форм:
а) «
інтенсивного» варіанта (протягом З днів, по 8 годин щодня);
б)
більш «розгорнутого варіанта» (1 заняття на тиждень по 2 години(під час перерви або після робочого дня), протягом 12 занять).
ресурсне забезпечення

Вирішення проблем:

Сутність та природа стресу. Причини виникнення професійного стресу в організаціях

Синдром «професійного вигорання» менеджерів і персоналу організацій

Профілактика синдрому «професійного вигорання» у менеджерів та працівників організацій: індивідуальна технологія

Опанування прийомами вибіркового сприймання ситуації;

Опанування прийомами підвищення самооцінки та подолання тривожності;

Опанування прийомами релаксації, аутогенного тренування, розробки індивідуальної програми фізичних вправ

Використання власних психологічних ресурсів для подолання синдрому «професійного вигорання»

Аналіз мотивів і значущості обраної професійної діяльності та прийняття рішення про її продовження або зміну

Опанування вмінням керувати своїм часом

Реалізація впевненої (асертивної) поведінки

Створення мережі соціальної підтримки тощо

«Гендерні аспекти технології профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» у вчителів»

Гендерна толерантність та гендерне партнерство як умова і наслідок профілактики й подолання синдрому «професійного вигорання» та здійснення успішної кар’єри жінок і чоловіків в організаціях

Ресурсне забезпечення:

Спеціально обладнане приміщення

Зручні меблі

Канцелярське приладдя

Комп’ютери

Смарт-дошка та інша організаційна техніка

 

Навички, які опрацьовуються у груповій програмі профілактики синдрому професійного вигорання:

 

аналіз стрес-факторів;

самомоніторинг;

розпізнавання стресу, визначення основних стрес-факторів»;

використання власних психологічних ресурсів для подолання синдрому «професійного вигорання»;

аналіз мотивів і значущості обраної професійної діяльності та прийняття рішення про її продовження або зміну;

визначення критеріїв успіху в професійній діяльності та можливості здійснення професійної кар’єри;

опанування прийомами здійснення внутрішнього локус-коyтролю, реалізації рішучої поведінки;

опанування вмінням керувати своїм часом;

зміна, в разі необхідності, іміджу «трудоголіка»;

реалізація впевненої (асертивної) поведінки;

створення мережі соціальної підтримки.

опанування прийомами вибіркового сприймання ситуації (уміння бачити в ситуації не лише негативні, а й позитивні моменти; уміння радіти життю та дякувати долі за те, що маєш; уміння ставитися з гум ором до подій тощо);

опанування прийомами підвищення самооцінки та подолання тривожності;

опанування прийомами релаксації, аутогенного тренування, розробки індивідуальної програми фізичних вправ .

Ознаки, які свідчать про ефективність групової програми профілактики синдрому професійного вигорання:

Гармонізація стану рівноваги

Адекватна реакція на професійні ситуації

Адекватне емоційне реагування

Контроль фізіології

Управління професійним стресом

Висока внутрішня мотивація до роботи

Задоволення потреб    

Опинування навичками використання технік фізіологічних і когнітивних.

Знання і уміння діагностувати симптоми емоційного вигорання

Вміння використовувати техніки тайм-менеджменту

 

Групова програма профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях.

Організаційна форма групової програми: семінар-тренінг Профілактика та подолання синдрому “професійного вигорання” в освітніх організаціях” програма якого складалась з трьох компонентів: а) інформаційно-пізнавального; б) діагностичного; в) корекційно-розвивального.
Вирішення проблем:

сутність та природа стресу; причини виникнення професійного стресу в освітніх організаціях;

зміст, структура та рівні синдрому “професійного вигорання”;

методи діагностики синдрому “професійного вигорання” у вчителів;

засоби профілактики та подолання синдрому “професійного вигорання” у вчителів;

Індивідуальна технологія профілактики та подолання синдрому “професійного вигорання” у вчителів представлена в роботі у вигляді рекомендацій щодо роботи вчителя з синдромом (індивідуально чи за допомогою психолога). Технологія складається з двох послідовних фаз, кожну з яких наповнює система конкретних прийомів: а) фаза аналізу професійної ситуації; б) фаза аналізу власного емоційного та фізичного стану.


Ресурсне забезпечення:

Спеціально обладнане приміщення

Зручні меблі

Канцелярське приладдя

Комп’ютери

Смарт-дошка та інша організаційна техніка


Навички що опрацьовуються:

психологічна просвіта (зміст, структуру, рівні та детермінанти синдрому “професійного вигорання” у вчителів)

оволодінню вчителями комплексом діагностичних засобів, що дозволяють своєчасно -встановити наявність синдрому та глибоко вивчити його структуру.

навички самокорекції

аналіз професійної ситуації;

аналіз власного емоційного та фізичного стану.

зниження дії стрес-факторів

розпізнавання стресу, визначення основних стрес-факторів.

використання власних психологічних ресурсів для зниження сприймання ситуації як стресової, зниження емоційного та фізичного напруження”.

створення бар’єрів на шляху стресу

аналіз стрес-факторів, які обумовлюють виникнення професійного стрес


Ознаки, які свідчать про ефективність групової програми профілактики синдрому професійного вигорання:

 

Гармонізація стану рівноваги

Зменшився рівень розвитку компонентів синдрому “професійного вигорання” у вчителів

Подолання резистенції

Покрущення комунікації

Збільшення соціальних звязків

Сприяння особистісного зростання, самовдосконалення, досягненню успіху

Зниження внутрішньої напруги

Відсутність емоційного і фізичного виснаження

Відчуття впевненості у своїх силах, знаннях

Активність і комфортний стан

Позитивний емоційний стан

Позитивні настанови на життєві професійні цілі

Стан потоку (отримання задоволення від діяльності)

Ефективне виконання роботи, розставлення пріоритетів у справах

Адекватний розподіл дня, виділений достатній час на відпочинок, роботу і сон, графік роботи.

Адекватна реакція на професійні ситуації.

Адекватне емоційне реагування

Контроль фізіології

Управління професійним стресом

Висока внутрішня мотивація до роботи

Задоволення потреб    

Опинування навичками використання технік фізіологічних і когнітивних.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *