Биология

приняв а=-3; b=4, c=7, на пишите уравнения вида ax+by+c=0

приняв а=-3; b=4, c=7, на пишите уравнения вида ax+by+c=0

  • -3х+4у+7=0……………………………………………………………
  • Ах+ву+с=0 при а= -3, в= 4, с=7
    -3а +4у +7 =0